Wat houdt de Lean Yellow Belt training in?

De Lean Yellow Belt training, is een ‘awareness’ training die de eerste stap is naar Lean en waarbij de nadruk ligt op het begrip ‘verspilling’.

Lean is een verbetermethode, die zich concentreert op het maximaliseren van de doorstroom richting klant en het aan het licht brengen en reduceren van verspillingen. Het is van belang dat binnen organisaties alle zaken goed op elkaar zijn afgestemd en dat mensen en systemen zo gestuurd worden dat een continue stroom van waarde aan de klant wordt geleverd en verspillingen en fouten binnen een proces worden uitgebannen.

Voor wie is de Lean Yellow Belt training bedoeld?

Leidinggevenden en medewerkers die meer kwaliteit willen leveren aan de klant en waarbij de focus gericht is op continu verbeteren, elimineren van verspilling en het verbeteren van de flow. Kortom, voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering op de werkvloer.

Wat is het doel van de Lean Yellow Belt training?

Een beeld krijgen van en ervaren hoe verspilling op te pakken en uit te ‘roeien’ is, waarbij een aantal fundamentele aannames van belang zijn:

  1. Verspilling doet afbreuk aan het proces van waardetoevoeging;
  2. Waarde toevoegen is een proces;
  3. In een perfect proces is er geen verspilling.

Lean richt zich dus op processen die tot waarde voor de klant leiden. Deze aspecten worden in deze training aan de hand van theorie, oefeningen en een spelvorm nader toegelicht en ervaren. Doelstelling van de training is deelnemers vertrouwd te maken met de basisprincipes van Lean en inzicht te krijgen hoe Lean instrumenten in de praktijk toegepast kunnen worden.

Waarin onderscheidt VOAA zich van andere aanbieders?

In onze trainingen en opleidingen gaan we uit van de kracht van de geïntegreerde aanpak en daarom richten we ons niet alleen op het organisatie verbeterproces (business resultaten), maar ook op het verandermanagement proces (de menskant).